بسته بندی و ارسال ویژه ۴ ساعته در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ الی ۱۵  امکان پذیر میباشد .
در صورتی که در بازه کاری اعلام شده سفارش خود را ثبت نمایید سفارش شما در بازه کمتر از ۴ ساعت از ثبت سفارش پردازش , بسته بندی و ارسال خواهد شد . حمل و نقل در ارسال ۴ ساعته از طریق پیک های اسنپ وتپسی و در صورتی که ابعاد سفارش غیر استاندارد باشد از طریق اتو پیک های تپسی ارسال انجام خواهد شد .  هزینه خدمات ارسال شامل هزینه بسته بندی و پردازش سریع و ارسال میباشد .
ارسال سریع سفارشات فقط در مناطق ۲۲ گانه تهران امکان پذیر است.
در صورتی که سفارش در  خارج از ساعات کاری ثبت گردد میتوانید در قسمت یادداشت سفارش ساعت ارسال مورد نظر را در اولین روز کاری به صورت بازه ٤ ساعته (مثلا بازه ٩-١٣) درج نمایید. همچنین درصورتی که در ساعات کاری ثبت سفارش مینمایید و نمیخواهید سفارش در اولين بازه ۴ ساعته به دستتان برسد میتوانید بازه ٤ ساعته دلخواه خود را (در ساعات کاری) در یادداشت سفارش درج نمایید.
امکان تجمیع و ارسال همزمان چند سفارش مختلف وجود ندارد .